Search

English

درگذشتگان سال ۱۳۹۷- قسمت سوم

سال ۱۳۹۷ خورشیدی با همه خاطرات تلخ و شیرنش به سر آمد و برگ دیگری از دفتر عمر ما ورق خورد. در این سال اما افراد بسیاری را از دست دادیم. از شماری از آنان یاد می‌کنیم.

بخش اول

بخش دوم

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...